Kocaeli Belediyesi

Hakkımızda

İZAYDAŞ GENEL TANITIMI
 
SUNUM
 
Gelişen teknolojinin insan yaşamına getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır.
Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, gerek kırsal, gerek kentsel alanlarda, doğal kaynakları tükettiği, su, hava ve toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği inkâr edilmez bir gerçek haline dönüşmüştür.
 
Ülkemizin sanayi ile büyümesi çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. 
Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.
Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çeşitli atıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
 
Bu çerçevede İZAYDAŞ Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan bu tür atıkların bertarafını sağlarken diğer taraftan elektrik enerjisi üreterek atıkları değere dönüştürmektedir.
 
VİZYONUMUZ
 
Tecrübemizle teknolojiyi birleştirerek, kendini sürekli yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı, sektöre öncülük eden lider atık değerlendirme kuruluşu olmaktır.
 
MİSYONUMUZ
 
Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek, toplumsal çevre bilincini artırmaktır.
 
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
 
İnsana, Topluma ve Çevreye Saygı
Yaptığımız işin insan sağlığı ve çevre açısından öneminin farkındayız. Bu bilinçle, işimizi asla ihmal etmez ilgili mevzuat ve tanımlamış olduğumuz sistemler çerçevesinde yürütürüz. Başarıda çalışma ortamının ve eğitimin önemine inanır, bu konularda yapılacak her türlü girişimi ve gelişimi destekleriz.
 
• Dürüstlük, Tarafsızlık, Şeffaflık
İlgili tarafların gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmesi, yönetime katılması, yapılanları denetleyebilmesi ve yanlışlardan hesap sorabilmesi gibi şeffaf, temiz ve dürüst yönetim anlayışını benimsemekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.
 
• Müşteri Odaklılık
Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet kalitesine etki edecek her prosesi ayrı değerlendirerek ve sürekli iyileştirmeler yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışırız.  Yüksek kalitede hizmetle müşterilerimize değer katarız.
 
• Yenilikçilik
Değişimin kurumsal gelişimimize katkısına inanır bu doğrultuda başta teknolojik yenilikler olmak üzere dünyada ve sektördeki yenilikleri takip ederek işimizde kullanırız.
 
• Katılımcılık
İlgili taraflardan iletilen her türlü öneri, şikayet ve bildirimleri kurumsal gelişimimize katkı sağlayacak fırsat olarak görür, değerlendiririz. Şikayet etme yerine çözüm önerisi üretip gelişime katkı sağlarız.
 
• Liderlik
Kurum amaçları doğrultusunda bilgiyi paylaşan ve diğer çalışanları olumlu yönde etkileyen, sürükleyen liderlerin kişisel ve kurumsal gelişime katkısına inanırız. Her düzeyde liderliği teşvik eder, çalışanların liderlik kapasitelerini geliştirmeleri için imkanlar sunarız. 
 
• Sürdürülebilirlik
Gelecek için sorumluluk taşır, kaynaklarımızı bu sorumluluk bilinciyle kullanırız. Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak ekonomik, sosyal ve ekolojik dengeyi göz önünde tutarak gelişime katkı sağlarız.
 
• Toplumsal Sorumluluk
Toplumun bir parçası olduğumuzu unutmadan daha yaşanabilir bir çevre için, toplumsal bilincin artırılmasına yönelik projelerle ve sivil toplum kuruluşlarının bu tür faaliyetlerini destekleyerek toplumsal gelişime gönüllü olarak katkıda bulunuruz. 
 
TARİHÇEMİZ
 
1960 yıllardan bu yana başlayan endüstri ve ticaretteki hızlı artış ile göçlerin neden olduğu yüksek nüfus artışı ilimizi nüfus yoğunluğu bakımından ülke sıralamasında ikinciliğe, toplam ülke üretimi bazında ise sanayinin % 15-20´sini oluşturacak seviyeye yükseltmesine rağmen yetersiz alt yapı ve çevresel önlemlerin eksikliğinden ötürü hava, yer altı  suyu ve toprak kirliliğine neden olmuştur. İlimiz yurdumuzda en çok sanayileşmiş ve o oranda da kirlenmiş bölgesi idi. Mayıs 1995´de yapılan araştırmaya göre km2 başına 52 ton/yıl tehlikeli atık düştüğü hesaplanmıştı.
 
1990´lı yılların başında Büyükşehir Belediyesi hava, yer altı suyu ve toprak kirliliğinin önlenmesi ile İzmit Körfez´indeki kirliliğin önlenmesi, koku probleminin giderilmesi, kentsel arazi kullanımının geliştirilmesi ve değer kaybının önlenmesi, halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile İzmit Entegre Çevre Projesini hayata geçirmeye karar vermiştir.
 
İzmit Entegre Çevre Projesi Kapsamında;
 * Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi
 * Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
 * İzmit Doğu Kısmı Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesis
 * Atık Su Kollektörleri
 * Dere Islahlarının yapımı öngörülmüştür. (kapsam dahiline sona alınmıştır )
 
Hazırlanan İzmit Entegre Çevre Projesi Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 29.01.1993 tarih ve 21480 no´lu Resmi Gazetede 93 K 080390 proje numarası ile önemli ve ivedi projeler arasında yayınlanmıştır.
Yapım işinin ihalesi, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının olurları ile 3.050.000DM keşif bedeli ile 24.05.1993 tarihinde yapılmış ve Lurgi- Vinsan Konsorsiyumuna verilmiş olup yapılan ihale 28.05.1993 tarihinde onaylanmıştır.
 
İzmit Entegre Çevre Projesi Evsel ve Endüstriyel Sıvı Atıklarla yine Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklarla, Klinik ve Tehlikeli Atıkların bir program içinde ele alındığı ve yasa ve yönetmelikler çerçevesi dahilinde bertaraf edildiği kapsamlı bir projedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde yapılacak bu tip projeler için bir laboratuvar ve pilot proje niteliği taşımaktadır.
 
İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamındaki projeler işletmek üzere Mayıs 1996 Büyükşehir Belediyesi´nceİZAYDAŞ adı ile şirket kurmuştur.
 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ
 
İZAYDAŞ faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getirmekte olup, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 17025, ISO 17043, ISO 50001 ve ISO 27001 standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.
 
İZAYDAŞ ayrıca, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği-TÜRKOTED, Tüm Atık ve Çevre Yönetim Derneği(TAYÇED), Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB), Biyoenerji Derneği, Enerji Ekonomisi Derneği (EED), Enerji Verimliliği Derneği, Kocaeli Sanayi Odası-KSO, Kocaeli Ticaret Odası-(KOTO), Deniz Ticaret Odası-(DTO), Gebze Ticaret Odası (GTO), Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası-(YERELSEN) ve MÜSİAD üyesidir.
 
İZAYDAŞ;
İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamında ki projeleri işletmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs 1996’da kurulmuştur. 1997 yılından bu yana atık kabul etmektedir. İZAYDAŞ %100 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.
 
İZAYDAŞ;
• Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi
• Düzenli Depolama Alanları
• Atık Alım Gemileri ve Deniz Hizmetleri
• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
• Biyogaz Tesisi 
• LFG, Çöp Gazından Enerjisi Üretim Tesisi 
• Çöp Sızıntı Suyu Artırma  Tesisi 
• Çevre Laboratuvarı
• Ara Depolama Tesisi
• HES Yuvacık Barajı Kanal Tipi Hidroelektrik Santrali 
• Lisanslı Atık Taşıma Hizmetleri yapmaktadır.
 
İZAYDAŞ tesislerine, 
• Patlayıcı maddeler,
• Radyoaktif maddeler,
• Dışkı ve Kadavra,
• Piller kabul edilmemektedir.
 
Ayrıca tesise giren tüm atıklar radyasyon kontrolünden geçmektedir.
 
DEVAM EDEN PROJELERMİZ
• Evsel Atık Yakma Tesisi ve Enerji Üretimi Projesi
• Gemi atıkları atık kabul tesisi yapılması
• Deniz Acil Müdahale yetki belgesinin alınması
 
Adres : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No.350 İzmit/Kocaeli     Tel : 0 262 316 60 00 Dahili : 6162-6029     Faks : 0262 316 60 50      E-Posta : denizhizmetleri@izaydas.com.tr
Copyright 2018 Tüm Hakları Saklıdır. İZAYDAŞ