Kocaeli Belediyesi

ATIK ALIM GEMİLERİ

İZAYDAŞ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yedinci maddesinin ‘i’ bendinde belirtilen ‘’Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak’’ hükmü gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dahilin de aşağıda belirtilen gemi atıklarını toplamaktadır.

  • Marpol 73/78 Ek-1 petrol ve petrol türevli atıkları,(Sintine, Slaç, Stop, Atık yağ, Kirli Balast vb.)
  • Marpol 73/78 Ek-4 Pissu Atıkları
  • Marpol 73/78 Ek-5 Çöp Atıkları
  • Marpol 73/78 Ek-6 Scrubber Atıkları

Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Lisans almış atık alma gemileri ile yapılmaktadır. Toplanan atıklar ayrıştırma işlemi sonrasında yakma tesisinde yakılmakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu sayede gemilerden kaynaklanan kirlilik önlenmekte ve körfezin kirlenmesi engellenmektedir.

Talepler

Talepler, Atık vermek isteyen Gemilerin Acentaları tarafından yapılır. Gemi Acentesi Atıklar için en az 24 saat öncesinden  aşağıda yer alan  Gemi Atık Alma Talep Formunu doldurur, imzalar ve İZAYDAŞ´a E-mail ile ulaştırır.

Fiyat ve Faturalandırma

İZAYDAŞ, Transfer formunda yazan atık cinsi ve miktarına bakarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesine göre fiyatlandırma yapıp Gemi Acentesine faturalandırır.

Gemi Atık Alma Talep Formu, Ücretlendirme, Prosedür ve Atık Alma Gemisi Lisans bilgilerini içeren dokümanları aşağıdaki linklerden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Gemilerden Atık Alım hizmeti 7 gün 24 saat verilmektedir.

İletişim Tel  : 0  262 316 60 00  Dahili : 6162-6029
GSM           :  0 530 773 99 66 – 0 530 545 37 75
E-Mail         : denizhizmetleri@izaydas.com.tr

Adres : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No.350 İzmit/Kocaeli     Tel : 0 262 316 60 00 Dahili : 6162-6029     Faks : 0262 316 60 50      E-Posta : denizhizmetleri@izaydas.com.tr
Copyright 2018 Tüm Hakları Saklıdır. İZAYDAŞ